Er din hekk til hinder for trafikksikkerheten?

Publisert av Thor Erik Sem den 03.05.20.
Vellet og Bærum kommune er opptatt av trafikksikkerhet for store og små.
Dette er ikke bare et offentlig ansvar.
Vi vil med denne informasjonen gjøre kommunens innbyggere oppmerksom på at alle hus- og tomteeiere må bidra for å fjerne vegetasjon fra sin eiendom. Det gjelder vegetasjon som hindrer sikt ved kryss og avkjørsler, og fri ferdsel på fortau.
Se vedlagte dokument for mer detaljer.